HOSTING CHUYÊN DỤNG CHO WORDPRESS

WORDPRESS #1

100% SSD Enterprise

69,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 2 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 2GB SSD
 • Database: 2
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #2

100% SSD Enterprise

99,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 4 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 4GB SSD
 • Database: 4
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #3

100% SSD Enterprise

139,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 6 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 6GB SSD
 • Database: 6
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #4

100% SSD Enterprise

239,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 10 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 10GB SSD
 • Database: 10
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #5

100% SSD Enterprise

499,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 20 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 20GB SSD
 • Database: 20
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #6

100% SSD Enterprise

599,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 30 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 30GB SSD
 • Database: 30
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

CLOUD SERVER – VPS GIÁ RẺ

CLOUD SERVER BUILD

104,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 01

136,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 02

220,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 3 GB
 • Disk: 30 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 03

292,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 04

488,000đ/tháng

 • vCPU: 4 vCore
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 100 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 05

792,000đ/tháng

 • vCPU: 8 vCore
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 200 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 06

1,009,600đ/tháng

 • vCPU: 8 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 300 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 07

1,324,000đ/tháng

 • vCPU: 12 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 500 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 08

2,664,800đ/tháng

 • vCPU: 20 vCore
 • RAM: 64 GB
 • Disk: 900 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CLOUD SERVER ENTERPRISE – VPS CHẤT LƯỢNG CAO

CLOUD SERVER BUILD

NVMe + SSD Enterprise

168,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 01

NVMe + SSD Enterprise

256,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 02

NVMe + SSD Enterprise

336,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 3 GB
 • Disk: 30 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 03

NVMe + SSD Enterprise

456,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 04

NVMe + SSD Enterprise

624,000đ/tháng

 • vCPU: 4 vCore
 • RAM: 6 GB
 • Disk: 70 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 05

NVMe + SSD Enterprise

832,000đ/tháng

 • vCPU: 6 vCore
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 100 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 06

NVMe + SSD Enterprise

1,360,000đ/tháng

 • vCPU: 10 vCore
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 200 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 07

NVMe + SSD Enterprise

2,248,800đ/tháng

 • vCPU: 10 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 500 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 08

NVMe + SSD Enterprise

4,034,400đ/tháng

 • vCPU: 20 vCore
 • RAM: 64 GB
 • Disk: 900 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký