HOSTING CHUYÊN DỤNG CHO WORDPRESS

WORDPRESS #1

100% SSD Enterprise

35,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 2 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 2GB SSD
 • Database: 3
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #2

100% SSD Enterprise

47,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 3 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 4GB SSD
 • Database: 6
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #3

100% SSD Enterprise

68,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 5 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 6GB SSD
 • Database: 12
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #4

100% SSD Enterprise

112,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 9 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 10GB SSD
 • Database: 15
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #5

100% SSD Enterprise

167,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 15 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 20GB SSD
 • Database: 18
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

WORDPRESS #6

100% SSD Enterprise

232,000đ/tháng

 • Số lượng Website: 20 Website
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Dung lượng đĩa: 30GB SSD
 • Database: 25
 • Control Panel: cPanel
 • LiteSpeed Webserver, CloudLinux OS
 • Imunify360
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí SSL
Đăng ký

CLOUD SERVER – VPS GIÁ RẺ

CLOUD SERVER BUILD

150,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 01

200,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 02

325,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 3 GB
 • Disk: 30 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 03

425,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 04

700,000đ/tháng

 • vCPU: 4 vCore
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 100 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 05

1,120,000đ/tháng

 • vCPU: 8 vCore
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 200 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 06

1,412,000đ/tháng

 • vCPU: 8 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 300 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 07

1,825,000đ/tháng

 • vCPU: 12 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 500 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CS 08

3,521,000đ/tháng

 • vCPU: 20 vCore
 • RAM: 64 GB
 • Disk: 900 GB
 • Bandwidth: 200Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CLOUD SERVER ENTERPRISE – VPS CHẤT LƯỢNG CAO

CLOUD SERVER BUILD

100% SSD Enterprise

215,000đ/tháng

 • vCPU: 1 vCore
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 01

100% SSD Enterprise

330,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 20 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 02

100% SSD Enterprise

430,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 3 GB
 • Disk: 30 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 03

100% SSD Enterprise

580,000đ/tháng

 • vCPU: 2 vCore
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 04

100% SSD Enterprise

795,000đ/tháng

 • vCPU: 4 vCore
 • RAM: 6 GB
 • Disk: 70 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 05

100% SSD Enterprise

1,060,000đ/tháng

 • vCPU: 6 vCore
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 100 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 06

100% SSD Enterprise

1,730,000đ/tháng

 • vCPU: 10 vCore
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 200 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 07

100% SSD Enterprise

2,841,000đ/tháng

 • vCPU: 10 vCore
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 500 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký

CSE 08

100% SSD Enterprise

5,028,000đ/tháng

 • vCPU: 20 vCore
 • RAM: 64 GB
 • Disk: 900 GB
 • Bandwidth: 300Mbps
 • IPv4 Public: 1 IPv4
 • IPv6 Public: /56
 • Data Transfer: Không giới hạn
Đăng ký